Onze Visie

Wij willen hoogwaardig eiwitrijk voedsel – dat er ook nog eens lekker uitziet, heerlijk smaakt en volledig veilig is – toegankelijk maken voor een breed publiek.

Krekelmeel

Wie zijn we ?

Een stel humanisten die tijdens een reis door Thailand beseften hoe belangrijk entomofagie is voor de voeding van de mens. Wij willen een duurzame en verantwoorde consumptie stimuleren.

Onze missie ?

Wij willen hoogwaardig eiwitrijk voedsel – dat er ook nog eens lekker uitziet, heerlijk smaakt en volledig veilig is – toegankelijk maken voor een breed publiek.

Hoe ?

Door innovatieve, heerlijke en milieuverantwoorde voedingsproducten te ontwikkelen en op de markt te brengen, gemaakt op basis van eiwitten uit krekels.

QIBAO, da’s in de eerste plaats een avontuur op mensenmaat, gedreven door diepgewortelde waarden.

QIBAO, dat is in de eerste plaats
een avontuur op mensenmaat,
gedreven door diepgewortelde waarden

Dit project zag het licht toen Michel Coibion tijdens een reis door Thailand besefte hoe belangrijk entomofagie is voor de voeding van de mens.

Michel stelde een team samen en richtte een organisatie op. Zijn doel? De westerse wereld laten kennismaken met de voordelen van eiwitten uit krekels. Daarbij vergeten we niet dat eten staat voor genieten, en dat willen we zo houden.

In februari 2018 werd HealthYnsect opgericht. Het is op twee manieren actief op het gebied van entomofagie: via een assortiment voedingsproducten verrijkt met eiwitten uit krekels, en via de opzet van een ambitieus programma voor Onderzoek & Ontwikkeling (R&D). De streefdoelen van dat programma:

  • Voldoen aan de verwachtingen van de FAO.
  • De toxicologische, microbiologische en allergische risico’s analyseren en beperken.
  • Een alternatief zoeken voor de huidige productieprocessen van krekelmeel om het eiwitgehalte te optimaliseren en de kwaliteit van de voedingsstoffen te bewaren.
  • De resultaten van het onderzoek en de productanalyses koppelen aan de ‘Novel Foods’-verordening (die voorschrijft dat je eerst een gedegen wetenschappelijk dossier moet indienen ter goedkeuring voordat je producten op basis van insecten op de markt mag brengen).


HealthYnsect is lid van de BIIF (Belgian Insect Industry Federation).

Onze waarden

HealthYnsect wil uitgroeien tot een belangrijke speler in de voedingssector om hoogwaardig eiwitrijk voedsel – dat er ook nog eens lekker uitziet en heerlijk smaakt – voor alle consumenten toegankelijk te maken. We houden ons strikt aan alle voedselveiligheidsnormen voor onze klanten en hanteren de waarden van eerlijke handel (‘fairtrade’) voor onze leveranciers. We streven een duurzame economie na door innovatieve producten aan te bieden verrijkt met eiwitten uit krekels.

Hoogwaardig

EIWITRIJK VOEDSEL

Voor het maken van onze producten gebruiken we krekelpoeder (Acheta domesticus) dat werd geraffineerd. Daardoor is het beter oplosbaar in water én heeft het een veel minder uitgesproken smaak en geur dan de meeste producten van onze concurrenten. Alle basiseigenschappen (met name het hoge eiwitgehalte) blijven daarbij bewaard.

Hoge

ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Het krekelpoeder dat we gebruiken, wordt geraffineerd volgens een methode die is ontwikkeld door onze eigen R&D. Daardoor kunnen we het poeder in ons productieproces verwerken zonder de smaak en de textuur van onze producten te wijzigen.

RESPECT

voor de waarden van eerlijke handel

Wij helpen een netwerk van krekelkwekerijen in Thailand om te voldoen aan de GAP-normen (‘Good Agriculture Practices’). Het gaat om kleine ondernemingen, soms familiebedrijfjes, waarvan we ofwel de krekels ofwel het krekelmeel kopen tegen een eerlijke prijs voor iedereen. Dankzij onze hulp halen de kwekerijen een kwaliteitsniveau waarmee ze toegang krijgen tot de internationale markt.

krekelpoeder
Entomofagie is een eeuwenoude praktijk, een derde van de wereldbevolking eet al insecten.
Duurzame economie

Dankzij het klimaat in Zuidoost-Azië is het mogelijk om er insecten te kweken ZONDER enige energietoevoer van buitenaf. De kwekerijen veroorzaken dus zo goed als geen verontreiniging.

Voedselveiligheid


Sinds de start van ons project voeren we onderzoeksprogramma’s uit, zowel in België als in Thailand, om meer inzicht te krijgen in de bestanddelen en de eventuele toxiciteit van krekelpoeder. In Thailand bouwen we een netwerk van krekelkwekerijen uit die voldoen aan de GAP-normen (Good Agriculture Practices). Tot slot werken we ook aan de ontwikkeling van gezond en evenwichtig voer voor onze krekelkwekerijen, in samenwerking met een Thaise universiteit. Dat voer zal worden geproduceerd volgens de criteria van de biologische landbouw.

Waarom eiwitten uit krekels?

In 2013 publiceerde de FAO het rapport Edible insects – Future prospects for food and feed security, waarin wordt aanbevolen om eetbare insecten te verwerken in de menselijke voeding om de milieu-impact van ons voedsel te verkleinen en tegelijkertijd een hoogwaardige voeding aan te bieden die rijk is aan eiwitten en mineralen.

 

Krekelpoeder is een van de meest milieuverantwoorde bronnen van volwaardige eiwitten ter wereld. Vergeleken met rundvlees heeft een krekel 24 keer minder voedsel nodig, 2000 keer minder water en produceert hij 100 keer minder broeikasgassen voor dezelfde hoeveelheid eetbaar materiaal.

Dat is een gigantisch verschil, als je bedenkt dat de veeteeltsector evenveel broeikasgassen genereert als de transportsector en twee derde van de gecultiveerde oppervlakte van de planeet monopoliseert.

Bovendien bevat krekelpoeder een groot aantal vitamines en mineralen.

Ons project past perfect in de nieuwe voedingstrends, die bij een steeds groter deel van de bevolking ingang vinden. Mensen willen anders eten, met meer respect voor de natuur en voor alle actoren in de landbouw.

Waarom eiwitten uit krekels?